Szerzőink figyelmébe

Az ERDÉLYI MŰVÉSZET képzőművészeti tárgyú cikkeket, tanulmányokat, ismertetéseket közöl magyar nyelven. Fő irányelve olyan témák bemutatása, amelyek valamilyen formában erdélyi vonatkozásúak (művészportrék, művészet-elméleti és művészet-történeti tanulmányok, képzőművészeti események bemutatása, stb.). Ugyanakkor nem zárkózik el az olyan képzőművészeti témák közlésétől sem, amelyeknek nincs erdélyi vonatkozásuk.
Kéziratokat három formában fogadunk el:
a) írógépen írt, postán elküldött kézirat;
b) számítógépen írt és kinyomtatott postán elküldött kézirat; ez esetben mágneslemezen is kérjük az anyagot elküldeni;
c) e-mail-en csatolt állományként a veresp@erelyimuveszet.ro címre elküldött kézirat;
Az elektronikus formában küldött kéziratokat szerkesztetlen fájlként kérjük. Ezek lehetőleg a Word szövegszerkesztőben írt fájlok (.doc) vagy (.rtf) formátumban legyenek lementve. Ha bármilyen más formátumban küldi, akkor kérjük, jelezze.
Képeket fénykép, dia, vagy elektronikus formában fogadunk. A képekhez kérjük, mellékelje: művész neve, mű címe, keletkezés éve, technika, méret (cm), jelenleg hol található. Ha a szerző nem tud képanyaggal szolgálni, akkor az által ajánlott kép, képek másolatát a lehetőségekhez mérten megpróbáljuk beszerezni és közölni.
A szerző, ha akarja, angol nyelvű összefoglalót is mellékelhet, amelynek tartalmazni kell a cikk címét is. Az angol összefoglaló terjedelme nem lehet több mint 250 karakter.
Hivatkozások. A szövegben a hivatkozásokat számmal (felső index) jelezzük, amelyeket a cikk végén Jegyzetek címszó alatt oldunk fel. A szerzők ne formázzák a számokat felső indexxé hanem zárójelbe tett számként, írják le közvetlenül a megfelelő szó után. Pl.: aranymetszés(42).
Kiemelések. A kiemelni kívánt szavakat dőlt betűvel kérjük. A dőltbetűs szavakhoz tapadó központozási jelek is dőljenek!

Az ERDÉLYI MŰVÉSZET Romániában hivatalosan bejegyzett lap. Nemzetközi azonosító száma ISSN 1582-0149. Kiadja a székelyudvarhelyi LITERA KÖNYVKIADÓ. Az egyes számok előállítási ára magánszemélyek segítségéből, pályázaton megítélt összegekből és a lap tulajdonosának finanszírozásából áll össze. A lap semmilyen politikai, társadalmi, kulturális, karitatív, egyházi szervezetet nem képvisel.
Minden szerzőnek és azon magánszemélyeknek, akik valamilyen formában segítettek egy adott szám létrehozásában hivatalból jár ingyen egy példány az illető számból.
Ingyenes köteles példányt kapnak: a székelyudvarhelyi Városi Könyvtár, a székelyudvarhelyi Dokumentációs Könyvtár és a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum.
Megvásárolható Erdély jobb könyvesboltjaiban, vagy megrendelhető postai utánvéttel a kiadó címén. Magyarországon kereskedelmi forgalomban nem kapható.
Az ERDÉLYI MŰVÉSZET alapítója és lapgazdája Veres Péter.

VISSZA A FŐOLDALRA