Tisztelt olvasó, felhasználó!


Az Erdélyi Művészet KATASZTER című almenűje segítségével egy olyan képzőművészeti adatbázisba léphet be, amely igyekszik az erdélyi képzőművészet és művészettörténet lehető legátfogóbb keresztmetszetét nyújtani.
A cél az, hogy olyan írásokat, dolgozatokat, tanulmányokat, nagyobb lélegzetű műveket stb. tegyünk közzé, amelyek az egykori, vagy a jelenkori erdélyi képzőművészettel foglalkoznak.
A KATASZTER-ben található adatok szabadon felhasználhatók, azzal a kikötéssel, hogy a forrás megjelölésénél szerepeljen a www.erdelyimuveszet.ro/kataszter és az illető szövegrész "letöltésének" dátuma is.
[Pl.: Biró József: Magyar művészet és erdélyi művészet; www.erdelyimuveszet.ro/kataszter, 2004.10.21.]

Veres Péter

 

Miklósi-Sikes Csaba:
Festőművészek, műtermek a 19. századi Kolozsváron. Kortörténeti adatok a helyi sajtó tükrében.

Biró József:
Magyar művészet és erdélyi művészet


Miklósi-Sikes Csaba:
Kolozsvár és Erdély 19. századi szobrászata a korabeli sajtó tükrében