KÁKONYI CSILLA
marosvásárhelyi festõmûvész kiállítására

a Haáz Rezsõ Múzeum földszinti kiállítótermébe

A kiállítást megnyitja:
Vécsi Nagy Zoltán mûvészettörténész

2009. október 22-én, csütörtök du. 5 órakor

A kiállítás nyitva:
hétfõ kivételével minden hétköznap 8 és 16 óra között,

Kákonyi Csilla:
– Nekem, aki mindenekfelett szeretem a mesterségemet, aki
elbûvölten és lelkem mélyéig ható megrendüléssel állok a századok
csodálatos szellemi alkotásai elõtt, -nekem, aki úgy látom, hogy az
ember minden nyomorúsága ellenére a világ ámulatba ejtõen
gyönyörû-szép; -a reménytelenségre, megsemmisülésre adandó egyetlen
válaszom: a tiltakozás lehet. Tiltakozásom pedig: a munka, a festés.
Csakazértis. Mert mi más lehetne? Az alkotásban arra törekszünk, hogy
gondolat- és érzésszövevényeinknek testet adjuk. Így az érzelemben,
mûvészetben otthont teremthet magának az ember. S erre az otthonra
-úgy érzem-, most nagyobb szükség lehet, mint bármikor. Ebbõl az
otthonból kitekintve elmondhatom, elkiabálhatom összes aggodalmamat,
félelmemet, szeretetemet és fájdalmamat az Emberért, magunkért, s
ezért a csodálatos közeli-, és távoli világért.