Feleki István: Kusztos Endre, 2005

Kusztos Endre: Domb, 1972

 


MEGNYITÓ
Fényképezte: Horváth László

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeretettel meghívjuk
KUSZTOS ENDRE
Szaggatott napló
címû gyûjteményes kiállítására a kolozsvári
Quadro Galériába,
október 12-én, hétfõn 18.00 órakor.

A kiállítást megnyitja
Szücs György mûvészettörténész,
a Magyar Nemzeti Galéria fõigazgató-helyettese.

Tisztelettel,
Székely Sebestyén György
Igazgató, Quadro Galéria
Kolozsvár, Napoca (Jókai) utca 2-4 szám, 64.
Tel: 0745-480619


KUSZTOS ENDRE

Életrajzi adatok
Született 1925. szeptember 27-én Makfalván (Maros megye)
Középiskolai tanulmányait a marosvásárhelyi református kollégiumban, illetve a kereskedelmi középiskolában végezte.
1945-ben megélte Budapest ostromát.
1945-ben beiratkozott a kolozsvári Jog- és Közgazdasági Egyetem közgazdasági szakára.
Rajzait László Gyulának, Gy. Szabó Bélának és Szervátiusz Jenõnek mutatja meg, akik mûvészeti tevékenységét bátorítják.
1949-ben felvételizik a kolozsvári Ion Andreescu Képzõmûvészeti Fõiskolára, megszakítva közgazdasági tanulmányait. Miklóssy Gábor osztályában, 1955-ben, a festészeti szakon végzett. Ugyanabban az évben a Romániai Képzõmûvészeti Szövetség kolozsvári fiókja tagjává választják.
1956 októberében Budapesten tartózkodik. A forradalom eseményeit vázlatfüzetében örökítette meg.
1956-ban megtelepedik Szovátán feleségével, Kusztosné Szabó Piroskával.
1959-ben megszületik fia, Endre.
1961-tõl kezdõdõen több külföldi tanulmányúton vesz részt (Szovjetunió - 1961; Csehszlovákia -
1969; Magyarország - 1970; Szovjetunió Középázsiai Köztársaságai - 1971).
1962-1965 között az Erdõszentgyörgyi Rajoni Múzeum muzeológusa.
Mûtermet tart fenn Kolozsváron. A hetvenes évektõl kezdõdõen rendszeresen részt vesz mûvésztáborokban (Szárhegy, Zimnicea, Medgidia, Valea Nucarilor, Makó).
1985-ben elveszti feleségét, majd 1992-ben fiát is.
1994-ben alapító tagja az újjáalakuló Barabás Miklós Céhnek.
1995-ben elnyeri a Makói Mûvésztelep ÁFÉSZ-díját, illetve Szováta város díszpolgárává avatják.
1997-ben elnyeri Csongrád megye mûvészeti díját.
2005-ben kitüntetik a Pro Cultura Hungarica-díjjal. Ugyanebben az évben a Magyar Mûvészeti Akadémia tagjává válik.
Szovátán él és dolgozik.
Egyéni kiállításai:
Erdõszentgyörgy - 1958; Szováta - 1959; Makfalva - 1961; Szováta, Kolozsvár - 1962; Gyulakuta, Nyárádszereda, Parajd, Makfalva, Erdõszentgyörgy - 1963; Kolozsvár - 1968; Marosvásárhely, Szovátafürdõ, Szováta - 1969; Makfalva, Székelyudvarhely - 1970; Székelykeresztúr - 1971; Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, Debrecen - 1972; József Attila Múzeum, Makó; Korunk Galéria, Kolozsvár - 1977; Magyar Ház - New York, Katolikus Mûvelõdési Ház - Detroit, Passaic, Ruthefor, Los Angeles - 1977; Leányfalu - 1990; Matrica Múzeum, Százhalombatta - 1993; Gy. Szabó Béla Galéria, Kolozsvár - 1998; Lyra Galéria és Bernády Ház, Marosvásárhely - 1998; Hatvany Lajos Múzeum - Hatvan, József Attila Múzeum - Mákó, Magyarok Háza - Budapest, XII. Kerület Polgármesteri Hivatal Folyosógalériája Budapest - 2004; Barátság Mûvelõdési Ház - Százhalombatta, Mûvészeti Múzeum - Kolozsvár - 2005; Bánffyhunyad - 2006; Székelyudvarhely - Mûvelõdési Ház, Székelykeresztúr, Kézdivásárhely, Csíkszereda - 2008; Marosvásárhely, Öregek háza - 2009.
Válogatott csoportos kiálítások:
Tartományi és megyei tárlatok, Kolozsvár - 1953-tõl rendszeres résztvevõ; Grafikai kiállítás - Bukarest - 1956-1958, 1968; Dalles Terem - Bukarest, Grafikai tárlat - Mûvészeti Galéria, Kolozsvár - 1970; Metszet és rajzszalon, Dalles Terem - Bukarest, Tisztelet Nagy Istvánnak - Baja - 1973; Vármegye Galéria, Budapest - 1995; A Barabás Miklós Céh õszi tárlata, Marosvásárhely - 1997; Miklóssy Gábor növendékei, Vigadó Galéria, Budapest - 2000; Felezõidõ. Romániai magyar mûvészet 1965-75, Ernst Múzeum, Budapest - 2002; Ezredvégi nyomok. Tíz romániai magyar grafikus. Külföldi Magyar Intézetek Igazgatósága, Róma, Párizs, Brüsszel, Berlin, Stuttgart, Szófia, Bukarest - 2005-2006.