Lõrincz Ágnes: Jó érzés, 2009

Lõrincz Ágnes: Sartre special, 2006

Lõrincz Ágnes: Virágokkal, 2007

Lõrincz Ágnes: Maszk, 2009

Lõrincz Ágnes: Kalapban, 2007

Lõrincz Ágnes: Zöld sál, 2009

Lõrincz Ágnes: Csíkokkal, 2009

Lõrincz Ágnes: Hátulról, 2009

 

Lõrincz Ágnes: 1959-ben született Székelykeresztúron, 1985-óta Németországban, 2008- óta Berlinben él, mint elismert képzõmûvész.
Festészete laza és nagyvonalú, amely olykor merész, pop-artos felhangokat ölt. Témaként érdekli a divat felszínessége és az emberi érzelmek ezzel szembeni kontrasztossága. Természetesen a festészeti technika is fontos szerepet játszik számára, ami sokszor progresszív és kísérletezõ hangulatú: a textil anyagok kollázs-szerû használata ellentétben áll a festett felületek precíz hatásával. >>


Katharina Roters: 1969 Kölnben született, de részben Magyarországon alkot, miközben Pécsett a mesterképzõt végzi Keserû Ilona vezetésével. Munkáiban a test észlelése, határai, tér- és idõbeli konstrukciója foglalkoztatja. Földre terített, nagyméretû vásznaira ülve saját testrészeit festi meg tükör segítségével, pixel-szerûen alkalmazott gazdag színpalettával. Ennek a "képbelépõs" módszernek a segítségével feloldódik a szem által érzékelt hagyományos perspektíva.

A két festõnõ látásmódja közti átjárhatóság a kiállítás címébe foglalt Tükör gondolatában rejlik. Egyik a látszatvilágnak tart tükröt, modelleken keresztül a divat felszínességét is idézve. Másik saját magát modellként használva egy absztrahált test fogalmában merül el a tükör fizikális használata által. Ugyanakkor mindkettõjük a tükröt elsõsorban az érzékelhetõ látvány számára tartja, más-más technikával, de elsõsorban a látvány szolgálatában.