Projekt 2
Hargita és Kovászna megyei fiatal képzõmûvészek kiállítása 2009 október 29-én 18 órától a csíkszeredai Szakszervezetek Mûvelõdési Házának márványtermében.

"Projekt 2 - az egyes folyatása. A nagy terv életképességét igazolja. Bõvült a kör. 41 képzõmûvész mutatkozik be, ezúttal Hargita és Kovászna megyébõl. Nemcsak a létszám, hanem a skála is szélesebb, az elõzõnél színesebb, árnyaltabb képét kapjuk a fiatalok által mûvelt kortárs képzõmûvészetnek, mûfajoknak. Izgalmas vetülete e tárlatnak, hogy a két közeli megyében mennyire más szellem uralkodik a képzõmûvészetet illetõen. Nagyszabású kiállítás ez, nehéz a kézben tartása, a sokféle elképzelés összehangolása. Van még tanulni való, de jó, hogy a fiatal mûvészek számára létezik ez a tér, ahol láthatóvá tehetik munkájukat. A javítás lehetõsége pedig a folyamatban ragadható meg legbiztosabban. A gyakorlati tapasztalatok remélhetõleg egyre jobban átgondolt, kidolgozott, összehangolt kiállítások rendezését eredményezik. Bízom benne, hogy a Projekt nyitottsága az elkövetkezõkben jól körvonalazott határokon belül jut kifejezésre, hogy ennek a megmutatkozásnak folytonossága, tétje lesz, egyértelmû szakmai színvonala."

Túros Eszter

"Project 2 - the continuation of the first one, which justifies the viability of this great plan. The circle has been extended, 41 young artists are exposing this time from Harghita and Covasna counties. The scale is wider than in the previous one, and not only because of the higher number of artists. This manifestation gives a more colourful, nuanced picture of contemporary art and genres practiced by young artists. Exciting aspect of this exhibition is the conceptual difference between the artists of the above mentioned nearby counties. This is an exhibition of a large scale, being difficult to harmonize different conceptions. There is much to learn, but it is good to have a place created where the work of young artists can be made visible. The possibility of improvement can be seen mostly in the process itself. Hopefully, gained experiences would be helpful for organizing just better and better, conceptually more coordinated exhibitions in the future. I would also like to express my hope that the openness of this Project will take contour, will define its own shape in the nearby future and will show its continuity, weight and unambiguous professional quality."

Túros Eszter

Kiállítanak:
András Eszter, Ágoston György, Baász Orsolya,
Bándi Emese, Benedek-Székedy Lilla, Biró Mihály,
Biró Zsuzsánna, Daczó Enikõ-Mária, Éltes Barna,
Erõss Csongor, Fazakas János-László (jana),
Fodor Botond Levente, Fülöp József, Gál Beáta,
Gurzó Lehel, Horváth Zoltán, Kelemen Örs Csongor, Kisgyörgy Tamás, Kolumbán Hanna, Lakatos Krisztina, László Hajnalka, Lovász Árpád, Nagy Edina,
Nagy Melinda,Nagy Szidónia Éva, Orosz Annabella,
Páll Vince, Péter Alpár (ao), Piros Boróka, Simon Béla, Szabó Árvácska, Szabó Boglárka, Szõcs Zsuzsanna, Sztankovszky Szabolcs, Tamás Mihály Attila, Tar Lóránd, Váncsa Mónika, Varga Emõke, Vitos Hajnal,
Vorzsák Gyula, Zsigmond Adél.