Műemlékvédelem Erdélyben III.


Szervezők: Arcus Egyesület, Marosvásárhely
Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány, Kolozsvár

Helyszín: Teleki Oktatási Központ, Szováta


November 28, péntek

9,00 Megnyitó

Kovács András, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem professzora

9,20 Jékely Zsombor: Művészetföldrajz és kronológia - Újabb eredmények az erdélyi középkori falfestészet kutatásában
9,40 Szabó Tekla Katalin: A magyarvistai templom falképei
10,00 Weisz Attila: A tordai református templom kutatásának néhány újabb eredménye
10,20 Szőke Balázs: Tértípusok az erdélyi későgótikus építészetben a XVI. század első negyedében
10,40 Kovács András: Dévai képek és képtelenségek

11,20-11,50 Kávészünet

11,50 Fehér János: A nagybaconi református templom építéstörténete
12,10 Orbán János: Marosvásárhely főterének helyrajza a XVIII. században
12,30 Nagy Gergely Domonkos: A barokk tervezési módszerekről a nagykárolyi piarista templom kapcsán
12,50 Csortán Ferenc: Egy ismeretlen XIX. század eleji építész a reformkori Segesvár-székben
13,10 Sidó Zsuzsa: Az őraljaboldogfalvi Kendeffy-kastély 19. századi építéstörténete

14,00-1600 Ebédszünet

16,00 Kovács Zsolt: Julian Ottner, egy bajorországi ferences oltárépítő a XVIII. századi Erdélyben
16,20 Pál Emese: Templomi berendezések Alcsíkon és környékén a XIX. század első felében
16,40 Kovács Árpád: Pap János brassói képfaragó és fia Miklós csíksomlyói tevékenysége
17,00 Emődi Tamás: A váradi vár rehabilitációs terveit előkészítő kutatások (2007-2008)
17,20 Szőcs Péter Levente: Műemlék felmérések Szatmár megyében 2007-2008

18,00-18,20 Kávészünet

18,20 Könyvbemutató:

Daniela Marcu Istrate: A gyulafehérvári római katolikus székesegyház és püspöki palota régészeti kutatása (2000-2002) című kötetet bemutatja Papp Szilárd művészettörténész, a Szépművészeti Múzeum munkatársa.

19,00 Vacsora


November 29, szombat

9,00 Szegedi Gabriella-Tőke Márta: A Vécke-völgy falvainak építészeti értékvizsgálata
9,20 Istvánfi Gyula: Falurombolás helyett arculatvesztés? - Miként veszítik el falvaink arculatukat
9,40 Veöreös András: Kortárs népi építészet a Kisalföldön - Hogyan tegyük tönkre egyszerű építészeti eszközökkel a hagyományos faluképet
10,00 Tövissi Zsolt: Falukép-mentés a Pogányhavas kistérségben
10,20 Várallyay Réka: A háromszéki értékvédelmi program első lépései

11,00-11,30 Kávészünet

11,30 Soós Zoltán - Karácsonyi István: Műemléki kutatások a marosvásárhelyi vár parancsnoksági épületében valamint az egykori ferences kolostor területén
11,50 Tóth Boglárka: A székelyderzsi és a homoróddaróci templom dendrokronológiai kutatása
12,10 Sófalvi András - Demjén Andrea: Régészeti kutatások Máréfalva középkori templománál (2007-2008)
12,30 Sebestyén József: "... mintha a végzetek utólértek volna, hogy a fentartásért mit sem tudunk tenni"

13,10-15,30 Ebédszünet

15,30 Makay Dorottya: "Egy lángot adok, ápold, add tovább;". Számvetés 5 év építettörökségi beavatkozásairól
15,50 Keresztes Géza: A marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermének felújítási munkálatai
16,10 Szabó Bálint-Kirizsán Imola: Műemlékhelyreállítási lehetőségek EU-s támogatással
16,30 Guttmann Szabolcs: A szebeni vár helyreállítása

17,10-17,30 Kávészünet

17,30 Ványolós Endre: A letűnt város nyomában - kortárs hazai várostervezési, köztérrendezési beavatkozások műemléki környezetben
17,50 Márton Judit - Asztalos György: Beszámoló a gyulafehérvári székesegyház felújításának munkálatairól

18,20 Könyvbemutató:

Marosi Ernő: Megjegyzések az újabb erdélyi falképleletek művészettörténeti értékeléséhez

Jékely Zsombor-Kiss Lóránd: Középkori falképek Erdélyben. Értékmentés a Teleki Alapítvány támogatásával (Szerkesztette: Kollár Tibor) c. kötetet bemutatja Marosi Ernő akadémikus.

19,20 Vacsora


November 30, vasárnap

9,00 Kovács Mária Márta: A küküllői református egyházközségek ingóságainak és iratainak felmérése
9,20 Bálint Ágnes: Műtárgyvédelmi program az oszmán török szőnyegek megőrzésére
9,40 Lángi József: Restaurátori vizsgálatok alapján feltételezhető mesterazonosságok észak-kelet magyarországi és erdélyi középkori falképeken
10,00 Kiss Lóránd: Öt szászföldi evangélikus templom kutatásának az eredményei
10,20 Czimbalmos Attila: A gyergyószárhegyi római katolikus plébániatemplom belső felújításáról

11,00-11,30 Kávészünet

11,30 Tüzes István: Háromszéki stukkódíszek a XVII. és XVIII. században
11,50 Mihály Ferenc: A besztercei evangélikus templom faberendezéséről
12,10 Egri Hunor: A gyulafehérvári Lázói-kápolna kőrestaurálási munkálatai
12,30 Nagy Benjámin: A kolozsvári Bánffy-palota főhomlokzata. Faragott
kőelemek restaurálása
12,50 Gere István-Kiss Zoltán: A marosillyei Veres-bástya reneszánsz kőfaragványai-nak restaurálása

13,30 A konferencia zárása

Résztvevőként jelentkezni az alábbi címen lehet:
ega@mail.dntcj.ro
gykzsolt@yahoo.com
Tel./fax: 0040-264-590974
Szállás és étkezés foglalása a Teleki Oktatási Központ címén:
office@tok.ro
Tel.: 0040-265-570725
Fax: 0040-265-577625
A szállás és étkezés díjszabását a http://www.tok.ro/toksite/turisztika/turisztika.htm honlapon találhatják meg.