Udvardy Ignác * Udvarhelyi Miklós * Udvarlaky Béla * Udvarnoky Sarolta * Ugron Gábor * Újfalusi Sándor * Újházy Ede színész * Újházy Ferenc * Újvárosi Ilka * Unger Leó * Úrházy György * Úrhegyi Lajos * Úrlaky János * Uzoni Antal * Ürmössy Lajos

Udvardy Ignác
festő
Adattár: - 1246/1903 – -i.-y. Képzőművészeti kiállításunk. – holdas éjjeli kép.
Életrajzi adatok: /Zalaegerszeg, 1877. VIII. 8. – Zalaegerszeg, 1961. IV. 1. /
A Mintarajziskolában végzett tanulmányai után, husz évig Nagyváradon rajztanár. Főleg
tájképeket festett. 1824-től a negyvenes évekig a nagybányai festőtelepen dolgozott. Élete
utolsó 16 esztendejét szülővárosában töltötte.
Irodalom: - Erdélyi Lexikon, 1928. 297.
- Bíró 1955. 433. – irodalom.
- Lyka Romantika 1982. 70.
- Műv. Lexikon, 1984. IV. 603.
- Lyka Millennium 1983. 110. 149.

Udvarhelyi Miklós
/1790-1864/ kolozsvári színigazgató, az első magyar operatársulat megteremtője.
- 0519/1881 – arcképét Gabányi Árpád rajzolta meg.

Udvarlaky Béla
festő
Adattár: - 0598/1883 – “Csendélet" “Lovas ataque” című képei a kolozsvári képkiállításon.
Életrajzi adatok: /Bécs, 1849, VII. – Bp., 1885 k. /
A Mintarajziskolában tanult. Zsánerképeivel és csendéleteivel 1882-83-ban szerepelt a régi
Műcsarnokban. A “Magyar Szabadságharc” című műlapját Szendrei Jánossal közösen adta ki.
Irodalom: - Műv. Lexikon, 1984. IV. 603.

Udvarnoky Sarolta
brassói akadémiai festőművész
Adattár: - 1239/1903 – brassói festőművész.
- 1254/1904 – u.a.
- 1255/1906 – u.a.
Életrajzi adatok:
Irodalom:

Ugron Gábor
- 1103/1900 – nn: Kőváry műterméből. – most készíti arcképét.
- 1169/1901 – arcképét Kőváry Endre festette meg.

Újfalusi Sándor
kolozsvári színművész
- 0519/1881 – arcképét Gabányi Árpád rajzolta meg.

Újházy Ede színész
- 0430/1877 – Damjanichné-arcképének /Vastagh / leleplezésén Tóth Kálmán verset szavalt

Újházy Ferenc
festő, autodidakta
Adattár: - 0576/1883 – “Kossuth Lajos”-t ábrázoló arcképe a kolozsvári képkiállításon.
- 0579/1883 – újabb festményei érkeztek meg a képkiállításra.
- 0598/1883 – “Libapásztor” című képe a kolozsvári képkiállításon.
- 1226/1902 – Wlassics az E. M. kolozsvári Képtárának ajándékozta egy festményét
- 1244/1903 – kiállít az ESZT kolozsvári kiállításán.
Életrajzi adatok: /Szolnok, 1827. XII. 8. – Bp., 1921. VI. 7. /
A szabadságharc után, főleg a bécsi képtárakban holland festőket másolt. Münchenben több-
ször szerepelt figurális kompozícióival, de leginkább csendéleteket festett. Egy gyümölcsképét
több színben reprodukálta a pesti Mandello-nyomda a Falusi Gazda című szaklap számára, s
ez volt az első sokszínű magyar színnyomat. /1864/. Részt vett a Képzőművészeti Társulat
megalapításán. Sok éven át rajztanárként működött.
Irodalom: - Éber Lexikon, é.n. /1935/. 933.
- Bíró 1955. 226. – irodalom.
- Lyka Romantika 1982. 56. 71. 104. 116. 118. 124. 126. 130.
- Műv. Lexikon, 1984. IV. 606. /Dömötör István /
- Lyka Millennium 1983. 133.

Újvárosi Ilka
- 0926/1895 – Kriesch Aladár felesége lett Esküvő: VII 16-án Kolozsvárt.

Unger Leó
- 0504/1880 – arcképét Kőváry Endre festette meg.

Úrházy György
író
- 0204/1867 – Mezey József barátja. Nála van a Mezey által rajzolt Bem-arckép.

Úrhegyi Lajos
rajztanár.
Adattár: -
Életrajzi adatok: 1890 körül Aradon rajztanár, utóbb Bp-en vállalt állást.
Irodalom: - Lyka Századvég 1982. 74.

Úrlaky János
festő és fényképész
Adattár: - 0080/1855 - tanítómesterével, Simó Ferenccel nyit műtermet
- 0085/1858 - fényképezőgépet vásárolt, kiállítása a Monostor utcában
- 0087/1859 - műterme a Kül-Monostor utcában.
- 0093/1860 – festész és fényképész, lakik a Kül-Monostor utcában.
- 0126/1862 – Vastagh Gy-el Monostor u.-i műtermükben fotóval is foglakoznak
- 0128/1863 – Vastagh Gy-el színezett fényképeket készít - Monostor u, Mikes-ház
- 0134/1863 – Vastagh Gy-el székelyföldi útra készülnek.
- 0135/1863 – júliusban Vastagh Gy-el székelyföldi útra indultak
- 0352/1874 – elhunyt Budapesten.
- 0353/1874 - u.a.
Életrajzi adatok: / Kolozsvár, 1827. dec. 11. - Budapest, 1874. jan.?
Simó Ferenc tanítványa. Részt vett az 1848-49 évi forradalomban. Neve 1855-ben tűnt fel a
kolozsvári sajtóban, ekkor Simóval nyitott műtermet. 1858-tól fényképezéssel is foglalkozott.
1862-ben társult Vastagh Györggyel, akivel 1863-ban Romániába ment dolgozni. Innen Ko-
lozsvárra küldött leveleiket Erdélyi Lajos tette közzé 1971-ben. 1865-ben Vastagh visszatért
Kolozsvárra, Urlaky Havasalföldön maradt. Innen élete története ismeretlen. 1874-ben halá-
láról írtak a bp-i lapok.
Irodalom: - Én édes szülővárosom. Szemelvények Békési Károly: Életem története című önéletrajzi írásából.
Közreadja: Engel Károly. Utunk. 1971. VIII. 19., 33/ 1189.
- Erdélyi 1971, 15-17. / levéltári adatokat közöl - 1863-64-ben tett körutazások /
- Miklósi Sikes 1997 – fényképészeti munkássága – irodalommal.

Uzoni Antal
/1813 – 1858 / a kolozsvári Vívó-Klubb mestere. Arcképét Sikó Miklós rajzolta le 1839-ben, s
úgy tűnik ez a művész legkorábbról ismert kolozsvári munkája. /Biró B: Sikó M. Kolozsv.
1944. 23 /
- 0976/1898 – nn: Kilenc arckép. Kőváry, Marselek és Melka megfestették a város egykor
volt kilenc híres vívójának arcképeit / Jósika M., Kendeffy Á., Biasini C.,
Chappon A., Helmerich J., Uzoni A., Tompa K., Kőváry M., Wesselényi M. /

Ürmössy Lajos
/ Kolozsvár, 1851. I. 24. -?./ író, esztéta
Miután jogot végzett az 1870-es években a Kelet Népe szerkesztőségében dolgozott. 1905-ben
még publicisztikai tevékenységet folytat. 1887-ben a kolozsvári művészeti életről írta meg
nem túlzottan pozitív véleményét
- 0727/1887 – cikke: A magyar társadalom, az irodalom és művészet.
- 0744/1889 – cikke: Képzőművészeti kiállítás.
- 0808/1890 – cikke: Festőművészetünk érdekében.
- 0814/1890 – cikke: A műízlés fejlesztése.
- 0931/1895 – cikke: A kereszténység befolyása a képzőművészetre.
- 0936/1895 – cikke: A művészet ünnepe. Munkácsy visszatért Magyarországra.