Wagner Anzlem * Wagner Sándor * Wagner, Richárd * Walder János * Wallner József * Walter Crane * Walton Róbert * Wándzsa /Vándzsa, Wáncza/ Mihály * Weincheim * Wellmann Róbert * Wesselényi Miklós * Wesselényi Miklós * William Richárd * Winchelmann Joachim * Wlassics Gyula * Wodianer Béla * Wolfram

Wagner Anzlem
festő
Adattár: -
Életrajzi adatok: / Temesvár 1766 – Temesvár 1806. XII. 8. /
Temesvári festőcsalád tagja. Valószívű, hogy apjánál, W. Mihálynál /Bécs, 1731 - ?, 34 éves
korában temesvári polgár / tanult festeni. Főleg arcképeket festett /Malenicza Péterné br.,
Sztojanivics-család, Plafecsics-család /. 1804-1805-ben Temesváron arcképfestő és lottóárus.
Irodalom: - Berkeszi: Temesvári művészek. Temesvár, 1910. 24-26.
- Éber Lexikon é.n. /1935/ 967.
- Lyka Táblabító 1982. 97. 103.

Wagner Sándor
festő, pedagógus.
Adattár: - 0295/1871 – Münchenben dolgozik
- 0599/1883 – Bécsben tanította a kolozsvári Sárdi Istvánt.
Életrajzi adatok: /Pest, 1838. IV. 16. – München, 1919. I. 19. /
Bécsben és Münchenben tanult. Első jelentős sikere 1859-ből “Dugonics Titusz Áldozata”
című képével. 1866-tól, mint a müncheni akadémia tanára, számos magyar festő oktatója lett.
Irodalom: - Éber Lexikon, é.n. /1935/. 967.
- Bíró 1955. 212. 227. 230. 327. – irodalom.
- Lyka Táblabíró 1981. 15. 44. 97. 103. 114. 212. 275. 314. 347. 367. 379. 380.
- Lyka Romantika 1982. 50-51. 53. 56. 70. 85-87. 104. 109. 123. 129. 133.
- Lyka München 1982. 6. 9. 10. 12. 23. 25. 26. 27. 28. 29. 37. 40. 51. 52. 53. 54. 57. 60. 64.
- Műv. Lexikon, 1984. IV. 719.
- Lyka Millennium 1983. 26. 127. 153.

Wagner, Richárd
német zeneszerző
- 0265/1871 – a müncheni Dürer ünnepségeken Meistersanger című operáját adták.

Walder János
rajztanár
Adattár: -
Életrajzi adatok: Nagyberecskén született. Bécsbe /1869-1873/, Münchenbe /1874/, Párizsba tanult. Több száz
arcképet festett Ezen kivűl oltárképeket is készített /Temesvár, Sándorháza, Resica /, és 1877-
től fogva rajztanár volt Temesvárt.
Irodalom: - Lyka Századvég 1982.

Wallner József
a müncheni Piloty és Löthe műintézet ügynöke,
- 0016/1839 – a cég reprodukcióit árulja Kolozsvárt.

Walter Crane
Adattár: - 1121/1900 – nn: Walter Crane a vonalakról. - Bp-i felolvasása.
- 1122/1900 – Kolozsvárra is ellátogat
- 1123/1900 – nn: Walter Crane Kolozsváron.
- 1124/1900 – nn: Walter Crane Kolozsvárra érkezik.
- 1130/1900 – nn: Walter Crane Kolozsvárt.
- 1131/1900 – nn: Walter Crane és a kolozsvári festők. / úgy tervezik, hogy Melka és
Peielle műtermét fogja meglátogatni.
- 1132/1900 – P.G.: Walter Crane. – életrajzának bemutatása.
- 1133/1900 – nn: Walter Crane megérkezett Kolozsvárra.
- 1134/1900 – néhány festménye a Fa-, és Fémipari Iskolában van kiállítva
- 1136/1900 – nn: Walter Crane megérkezett Kolozsvárra.
- 1139/1900 – erdélyi útjára Rozsnai Kálmán grafikusművész kísérte el.
- 1140/1900 – Horváth Ede báró: Walter Crane.
- 1141/1900 – kolozsvári kiállításáról.
- 1142/1900 – nn: Walter Crane látogatásai Kolozsvárt. /Melka, Veress, Kőváry /
- 1144/1900 – nn: Walter Crane Bánffy Hunyadon.
- 1145/1900 – nn: Walter Crane Bánffy Hunyadon
Életrajzi adatok:
Irodalom:

Walton Róbert
- 0958/1896 – cikke: A müncheni secession.

Wándzsa /Vándzsa, Wáncza/ Mihály
festő, rézmetsző, színész és író.
Adattár: -
Életrajzi adatok: /Perecsen, Szilágy m. 1781. X. 12. – Miskolc 1854 k. /
Kolozsváron Neuhauser Ferencnél, Bécsben, Hess János Mihálynál tanult. Tanuló társai vol-
tak: Nagy Sámuel, Kiss Sámuel és Balkay Pál. Kazinczy, aki Cserei Farkastól ismerte Wánd-
zsa bécsi címét, felkereste őt, mert vele szándékozott műveit rézmetszetekkel díszíteni. 1809-
ben hazatért és br. Wesselényi Miklós özvegyétől átvette a kolozsvári színtársulat vezetését.
Döbrentei 1811. V. 20.-én írt levelében nagyon dicsérte a színház díszleteit, amelyet Wándzsa
festett. De nemcsak igazgató és díszletfestő volt, hanem játszott is. Sőt darabot is írt / Horrides,
színrekerült Kolozsvárott 1810-ben, Zöld Marci, vagy az útonálló haramia Váradon 1817-ben
/Székelynéről, a kolozsvári színház művésznőjéről egy portrét is festett, melyet rézbe akart
sokszorosítani. Később – úgy látszik – felhagyott a színház igazgatásával és csak festészettel
foglalkozott. 1828-ban feltűnést keltett Mátyás és Beatrix című történeti képével. Ő rajzolta a
Mondolat címlapját, melyet Prixner metszett rézbe.
Irodalom: - Magyar Kurír 1806. II. 599., 1821. I, 147.
- Hazai és Külföldi Tudósítások 1823. 19 sz.
- nn: Wándzsa. Hasznos Mulatságok. 1828. II. 257-259.
- Honművész 1837. 39 sz.
- nn: Wándzsa Mihály. Pesti Hírlap. 1841. 448.
- nn: Wándzsa Mihály festő. Századok. 1874. 202.
- Szana: Magyar művészet századunkban. 1890.. 23.
- Művészet. II. 147. 282. III. 206., V. 135-136., VI. 209., VI. 131., IX. 144., XIII. 380.
- Ferenczy Zoltán: A kolozsvári színészet története. Kolozsvár 1980.
- Szmollényi: A szegedi magyar színészet száz éve. Szeged. 1898. 15-16.
- Vasárnapi Újság. 1910. 164.
- A gyűjtő. 1916. 5 sz. 63.
- A Műbarát. I. 251.
- Nyugat. 1922. 377.
- Magyar Művészet. I. 225.
- Éber Lexikon é. N. /1935/ 963.
- Fleischer: Magyar művészek a bécsi Akadémián. 1935.
- Éber Lexikon é.n. /1935 /. 968.
- Pataky 1951. 237-238.
- Lyka Táblabíró /1922/ 1981. 35. 53. 136. 138. 216. 236. 239. 323. 371. 389.

Weincheim
báró
- 0108/1861 – Szamosi Elek a család arcképeit festi Gyulán.

Wellmann Róbert
festő
Adattár: - 0877/1894 – nn: Képkiállítás Segesváron. /arcképeket állít ki /
Életrajzi adatok: /Szeredahely, Miercurea Sibiului – Reussmarkt RO - 1866. VII. 10. – Paks, 1946. II. 22./
Első mestere Dörschleg Károly volt, majd Pesten és a müncheni akadémián tanult. A század
elején /1918 Berlin / szabadiskolája volt művészetkedvelő nők részére. 1925-ben egy időre
Olaszországba költözött. 1938-ban kései házasságot kötött a paksi Horváth Gizellával, aki 10
évvel túlélte őt.
Irodalom: - Divald K.: A Magyar Tudományos Akadémia palotája. Bp. 1917.
- Éber Lexikon, é.n. /1935/ 973.
- Műv. Lexikon, 1984. IV. 731.
- W. Myss: Kunst is Siebenbürgen. Thaur bei Innsbruck, 1991.
- Lexikon der Siebenbürger Sachsen, 1993. 571.
- Lyka München 1982. 68.
- Lyka Millennium 1983. 142.

Wesselényi Miklós
/ 1845 -? / 1896-ban Szolnok m. főispánja, ifj. Wesselényi Miklós és Lux Anna fia.
- 0941/1896 – Kőváry Endrével megfestette Kossuth Lajos arcképét, a vármegyeház számára.
- 1102/1900 – véglegesen megalakult az ESZT - elfogadták az alapszabályokat. ESZT elnöke
- 1211/1902 – tagja az ESZT által tervezett kiállítás szervező bizottságának. – a zsűri elnöke.

Wesselényi Miklós
br /Zsibó, 1796. XII. 30. - Pest, 1850. IV. 21./ Politikai író, az erdélyi ellenzék vezér-
alakja. 1835-ben hűtlenségi pört indítottak ellene és 3 évi börtönbüntetésre ítélték. 1844-ben
megvakult. 1847-48-ban Közép-Szolnok vármegye országgyűlési követe, majd főispánja.
1848-ban a Részek visszacsatolására kiküldött királyi bizottság elnöke, az utolsó rendi ország-
gyűlésen a Részek követe. A szabadságharcban betegsége miatt nem vehetett részt. Birtokain
nemzeti-, és vallási hovatartozás nélkül ,minden gyermek számára iskolákat alapított, melyek
fenntartásáról is gondoskodott. Szobra Zilah főterén áll.
- 0348/1873 - Kelemen Benjámin, egykori gazdatisztje, az E. M.-nek adományozta Wesselé-
nyi és felesége, Cserey Heléna olajba festett arcképeit.
- 0976/1898 – nn: Kilenc arckép. Kőváry, Marselek és Melka megfestették a város egykor
volt kilenc híres vívójának arcképeit / Jósika M., Kendeffy Á., Biasini C.,
Chappon A., Helmerich J., Uzoni A., Tompa K., Kőváry M., Wesselényi M. /

William Richárd
festőművész
- 0497/1880 – Brassó város vendége.

Winchelmann Joachim
művészettörténész / 1717-1768/
- 0316/1872 – K.m.: A művészi alkotás. Winchelmann nyomán.

Wlassics Gyula
miniszter
- 1224/1902 – az ESZT kolozsvári kiállítását fogja megnyitni
- 1226/1902 – 10 festményt adományozott az Erdélyi Múzeum Képtárának.

Wodianer Béla
báró
- 0245/1870 – a báró családja Vastagh György bécsi támogatója.
- 0475/1878 – Vastagh Györggyel festeti a gyomai, Hauszmann tervezte, r. kat. templ. oltárát

Wolfram
Adattár: - 0597/1883 – két zsáner-képe van a kolozsvári képkiállításon.
- 0598/1883 – Cigányjelenetet ábrázoló képe a kolozsvári képkiállításon.
- 0600/1883 – egy újabb képe /?/ érkezett a képkiállításra.
Életrajzi adatok:
Irodalom: - Lyka Romantika 1982. 36.