Zanne /Záni/ * Zemplényi Tivadar * Zessner * Zeyk Domokos * Zichy Ernőné * Zichy gróf * Zichy Jenő * Zichy Mihály * Ziegler Károly * Ziegler Mihály * Zilahi Béla * Zombori Andor * Zonda Sándor * Züllich István * Zsolnai Vilmos leánya Sikorszka Zsolnai Júlia

Zanne /Záni/
magyarországi származású, Bukarestben élő lapszerkesztő
- 0098/1860 – szerkesztője, a Szathmári által alapított Illustatiunea című lapnak.
- 0099/1860 – u.a.

Zemplényi Tivadar
festő
Adattár: - 1226/1902 – Wlassics az E. M. kolozsvári Képtárának ajándékozta egy festményét
Életrajzi adatok: /Eperjes, 1864. XI. 1. – Bp. 1917. VIII. 2.. /
Münchenben tanult, hazatérve egy ideig Nagybányán dolgozott, majd Szolnokon töltött
hosszabb időt. 1903-tól, mint a Képzőművészeti Főiskola tanára hasznos pedagógiai mun-
kásságot fejtett ki.
Irodalom: - Éber Lexikon, é.n. /1935/. 982.
- Bíró 1955. 75. 253. 254. 326. 330. 3333. 334. 345. 346. – irodalom.
- Műv. Lexikon, 1984. IV. 768.
- Lyka München 1982. 74. 82. 83.
- Lyka Táblabíró 1981. 214.
- Lyka Millennium 1983. 37. 40-43. 45. 138. 149.

Zessner
amatőr festő
Adattár: - 0291/1871 – olajképei a Nőegylet kolozsvári kiállításán szerepel.
- 0467/1887 – festményei az Iparmű-kiállításon szerepel nek /Titián-másolat / stb.
Életrajzi adatok:
Irodalom:

Zeyk Domokos
/ Marosvásárhely, 1816. VI. ?.- Segesvár, 1849. VII. 31. / honvéd százados.
Nagyenyeden, Marosvásárhelyt és Kolozsvárt tanult. 1848 őszén a székely csapatokhoz csatla-
kozott. 1849-ben Bem segédtisztje lett... A segesvári csatában inkább főbelőtte magát mintsem
az ellenség kezébe kerüljön.
- 1155/1900 – Szabó Sámuel: Zeyk Domokos síremléke. / Sikó által készített Zeyk miniatűr.

Zichy Ernőné
gróf Zichy Géza tetvére.
- 0624/1883 – a Bihar megyei Hosszú-Pály rom. kat temploma számára, Murillo Madonna
képe után másolatot készíttet Sárdi István kolozsvári festőművésszel.
- 0625/1883 – u.a.
- 0626/1883 – u.a.
- 0627/1883 – u.a.

Zichy gróf
- 0357/1874 – arcképét Vastagh György festi.

Zichy Jenő országgyűlési képviselő, a vidéki képkiállításokat rendező bizottság elnöke
Adattár: - 0273/1871 – a Képzőművészeti Tanács tagja.
- 0562/1883 – szervezi a kolozsvári képkiállítást
- 0563/1883 – u.a. nn: Képkiállítás Kolozsváron. /vezércikk /
- 0565/1883 – u.a. a képkiállítás előkészítése.
- 0572/1883 – u.a. – hivatalos ügyek miatt csak egy-két nap múlva jön Kolozsvárra.
- 0573/1883 – u.a. – Kolozsvárra küldi a kiállítás rendezőket /Hutera, Mesterházy /
- 0579/1883 – február 7-én érkezik. A kolozsvári képkiállítást ő fogja megnyitni.
- 0582/1883 – u.a.
- 0588/1883 – várják érkezését, jelenleg Réven tartózkodik.
Életrajzi adatok:
Irodalom:

Zichy Mihály
festő.
Adattár: - 0295/1871 – Szentpéterváron dolgozik.
- 0383/1875 – nn: Irodalmi és művészeti viszonyaink a múlt évben.
- 0498/1880 – nn: Petőfi dalban és rajzban. /többedmagával illusztrációkat készít /
- 0813/1890 – Munkácsy Zichyt javasolja, az EMKE oklevél elkészítésére.
- 1257/1906 – elhunyt Szentpéterváron.
Életrajzi adatok: / Zala, 1827. X. 14. – Szentpétervár, 1906. II. 29. /
1848- 1874 között Oroszországban dolgozott, ekkor Párizsba ment, s ott élt 1879-ig, fontos
szerepet vállalva a Párizsi Magyar Egylet életében. 1880-ban rövid ideig Mo-on volt, 1882-ig
a Kaukázusban járt, majd főként Pétervárott dolgozott.
Irodalom: - Műv. Lexikon, 1984. IV. 770-771.
- Bíró 1955. 68. 79. 212. 214. 223. 227. 228. 316. 324. 329. 341. 342. 353. 354. – irodalom.
- Éber Lexikon, é.n. /1935/. 982.
- Lyka Táblabíró 1981. 43. 153-154. 157-158. 176. 395. 400-401.
- Lyka Romantika 1982. 8. 10. 53. 91. 96.
- Lyka München 1982. 6. 12. 44. 46.
- Lyka Millennium 1983. 25. 39. 72. 123. 133. 147.

Ziegler Károly
Adattár: - 0877/1894 – nn: Képkiállítás Segesváron. /egy cigányleányt ábrázoló képet állít ki /
Életrajzi adatok: /Segesvár, 1866. XII. 7. – Königsberg, 1935 után /
Berlini és müncheni tanulóévek után egy ideig Bp-en működött, majd Németországban telepe-
dett le. Itt is a szász népéletből vett életképeket festett. 1921-32 között a königsbergi művészeti
akadémia tanára volt.
Irodalom: - O. Folberth: Ziegler Karl. Kindsor 1930. S. 19-25.
- Éber Lexikon, é.n. /1935/. 983.
- Műv. Lexikon, 1984. IV. 772.
- W. Myss: Kunst in Siebenbürgen. 1991.
- Lexikon Sachsen 1993. 587.

Ziegler Mihály
Nagyszebeni lakatos
Adattár: -
Életrajzi adatok: 1830-ban, 25 éves korában, rézmetszést tanult a bécsi Akadémián.
Irodalom: - Fleischer: Magyarok a bécsi Akadémián. Bp. 1935.
- Pataky 1951. 253.

Zilahi Béla
rajztanár.
Adattár: - 0326/1873 – Láposi Lajosné Magán-növeldéjében rajztanár.
- 0351/1874 – Láposi Lajosné magániskolájának rajztanítója.
Életrajzi adatok:
Irodalom:

Zombori Andor
- 1101/1900 – cikke: Művészeti egyéniség.

Zonda Sándor
pictor.
Adattár:
Életrajzi adatok: Kolozsvári Polgári esküt 1816 VI. 18-án tette le
Irodalom: - B. Nagy 1977. 260.

Züllich István
a katolikus Status elnöke, Züllich Rudolf szobrászművész testvére. 1888-ban a Mátyás-
szoborbizottság tagja.
- 0816/1890 – 1000 ft.-al támogatja a képzőművészeti alapítványt.

Zsolnai Vilmos leánya Sikorszka Zsolnai Júlia
- 0988/1898 – nn: Linczen-Mayer képei Kolozsvárt. /A Münchenben élő özvegy árusítja,
Zsolnai leánya közvetít a vásárlok felé /