Ábrányi Lajos
Eördögh arcképfestő és illusztrátor
Adattár: - 1157/1900 – Erzsébet királyné és Deák Ferenc arcképein dolgozik.
Életrajzi adatok: / Bp. 1849. XII. 7. – Bp. 1901. V. 27. /
Münchenben, Párizsban tanult, főképp Nyíregyházán dolgozott.
Irodalom: - Műv. Lexikon Bp. 1965. I. 15.
- Lyka Millennium 1983. 148.

Abt Antal
/Rézbánya 1828. - Kolozsvár 1902. IV. 2. /
A bécsi egyetemen tanult /1850-56/, 1860-ig Ungváron tanítot. 1872-től kolozsvári egyetemen
a kísérleti fizika első professzora, 1883-84-ben az egyetem rektora.
/Emlékkönyv K.E. 1997. 57-58. /
- 0926/1895 – Szamossy Jánossal tanú a Kriesch Aladár esküvőjén.

Acél Péter
- 0290/1871 – megvásárolta Vastagh György “Cigány nő” című képét.

Aczél Henrik Emil
festő
Adattár: - 1232/1902 – nn: Szépművészeti kiállítás. Munkái jelen vannak az ESZT kolozsvári
kiállításán.
Életrajzi adatok: /Nagyvárad 1876 – Bp. 1946 /
Nagyváradon, Münchenben és Bp-en tanult, Szabadkán és Bp-en működött.
Irodalom: - Biró, 1955. 237 - bibliográfia
- Műv. Lexikon. 1965. I. 18.
- Lyka Millennium 1983. 152.

Ács Ferenc
festő és művészpedagógus
Adattár: - 0914/1895 – Marselek, Peielle, Veress, Frölich, Lenkey, Tegyei diáktársa 1894-ben a müncheni akadémián.
- 1026/1899 – nn: “Exhumálás” – Papp Gábor munkája kapcsán említik nevét. Csoda,
hogy ilyen körülmények között, olyan művészek, mint Veress, Peielle,
Nagy Zs, Stein, Ács képesek művészetüket magas szinten művelni. - 1059/1900 – tagja a művészbál szervezőinek.0
- 1060/1900 – Biasini Mariska: A művészbál. – u.a. - tagja a szervezőknek.
- 1073/1900 – nn: Atelier látogatások. Ács Ferenc.
- 1083/1900 – Párizsi tanulmányútra készül.
- 1201/1901 – tagja a tervbe vett ESZT- képkiállítás szervező bizottságának.
- 1232/1902 – nn: Szépművészeti kiállítás. Munkái jelen vannak az ESZT kolozsvári
kiállításán.
- 1243/1903 – nn: Művészeti Kiállítás Kolozsvárt. Festményt ígért a kiállításra.
- 1244/1903 – kiállít az ESZT kolozsvári kiállításán.
- 1245/1903 – nn: A Szépművészeti Társaság kiállítása.
- 1246/1903 – -i.-y. Képzőművészeti kiállításunk. “Női arc”, “E. Kovács Gyula”,
“Nagybányai fiú”
- 1282/1908 – E. Csíky Jenő: Képkiállítás. Munkái ott vannak a kolozsvári Református
Teológia dísztermében rendezett kiállításon.
- 1286/1909 – festőiskolája nyári tanfolyamát Bánnfyhunyadra helyezte át.
- 1287/1908 – nn: A kolozsvári festőiskola bezárása. – u. a.
- 1288/1909 – az EMKE megbízásából megfestette Miksa Zsuzsa és György arcképeit
- 1309/1911 – megnyílt a festőiskola Bánffyhunyadon.
- 1310/1911 – nn: Ács Ferenc festőiskolája.
- 1314/1911 – nn: Ács Ferenc a Műcsarnokban.
- 1318/1911 – ellopták egy “Csendélet”-ét”, s Párizsban a “Mona Lisát”
- 1319/1911 – nn: Ács Ferenc festőiskolája. – Kalotaszegen festett a nyáron.
- 1325/1911 – Ács F és Csermely közös kiállítást terveznek nyítni Kolozsvárt.
- 1327/1912 – nn: Képzőművészeti dolgok. – munkáit dicsérik
- 1331/1912 – megnyílt növendékeinek rajzkiállítása az Ipariskolában. IV. 14.
- 1334/1912 – dr. Persián Kálmán: Képzőművészeti élet Kolozsváron. - említik nevét
Életrajzi adatok: / Kolozsvár, 1876. VI. 16. – Kolozsvár, 1949. V. 26. /
1893 és 1896 között a bp-i Mintarajziskolában járt, majd Münchenbe folytatta tanulmányait,
ahol Hollósy Simon köréhez csatlakozott, elkísérve őt Nagybányára is. Példája, munkássága
nyomán nyert teret Kolozsváron az impresszionista hangvételű plein air festészet. Rendszere-
sen kijárt Kalotaszegre festeni, s növendékeivel is igyekezett megszerettetni a népművészet
igaz értékeit. 1908-ban festőiskolát indított szülővárosában, 1912-ben már növendékeivel állí-
tott ki az ipariskola emeleti rajztermeiben. Növendékei között D. Berde Amál és Reschner
Gyula nevei kell megemlíteni. Ez az iskola még 1923-ban is működött, ekkor Alexandru Popp-
al vezették a tanítást.
Irodalom: - Murádin 1997. 82.
- Erdélyi Lexikon 1928. 7. /1880-ban született /
- Lyka München 1982. 181. 79.

Adler Mór
akadémiai festő
Adattár: - 0200/1867 – Thorwaldsen domborműve után készült festménye - a kolozsvári höl-
gyek ajándékaként - az E. M.-ba került.
Életrajzi adatok: /Óbuda 1826. V. 24. – Bp. 1902. X. 12. /
Bécsben, Münchenben és Párizsba tanult. Gondos, sima technikával főleg csendéleteket és
arcképeket festett. 1848-ban Bp-en telepedett le.
Irodalom: - Éber Lexikon, é.n./1935/. 6.
- Biró, 1955. 206. 229. - bibliográfia
- Műv. Lexikon, 1965. I. 20.
- Lyka Táblabíró 1981.83. 92-93. 119. 153. 155. 166. 191. 198. 237. 301. 307.
- Adler 1982. 126.

Adler Róza
kolozsvári
- 0496/1880 – arcképét Kőváry Endre festette meg.

Agay
- 0398/1875 – arcképét most festette meg Vastagh György

Aggházy Gyula
festő, főiskolai tanár.
Adattár: - 0498/1880 – nn: Petőfi dalban és rajzban. /illusztrációkat készít /
- 0598/1883 – “Park-részlet” című képe a kolozsvári képkiállításon.
- 0781/1890 – készül a kolozsvári képkiállításon való részvételre.
- 1228/1902 – Fanghné, Gyújtó Izabella: Az Erdélyrészi Szépművészeti Társaság
kiállítása. – részt vesz a kolozsvári kiállításon.
- 1244/1903 – kiállít az ESZT kolozsvári kiállításán.
- 1246/1903 – -i.-y. Képzőművészeti kiállításunk.
Életrajzi adatok: /Dombóvár 1850. III. 20. – Bp. 1919. V. 13. /
Újházy Ferencnél rajzot tanult, majd Bécsben, Münchenbe, illetve Párizsba, Munkácsynál
képezte tovább magát. 1876-ban Szolnokon dolgozott. 1874-től szerepelt kiállításokon nép-
életképekkel, szolnoki, majd balatoni tájképeivel. 1897-től a Mintarajziskola tanára.
Irodalom: - Biró, 1955. 218. 223. 224. 229. 326. 330. - bibliográfia
- Éber Lexikon, é.n./1935/. 9.
- Műv. Lexikon 1965. I. 26.
- Lyka München 1982. 27. 47.
- Lyka Millennium 1983. 37. 40. 42. 43. 45. 65. 127. 152.

Aggházy
zeneszerző
- 0498/1880 – nn: Petőfi dalban és rajzban. / Hubayval zenét szerez Petőfi verseihez /

Ágotha Imre
rajztanár
Adattár: -
Életrajzi adatok: Dévai születésű volt, Kassán tanított az 1880-tól.
Sok rajzot közölt az Archeológiai Értesítő-be, a Magyar Műkincs- be és sokat dolgozott az
Osztrák-Magyar Monarchia díszmű kiadványba is.
Irodalom: - Lyka Századvég 1982. 74.
- Lyka Millennium 1983. 155.

Ágotha János
székelyudvarhelyi festő
Adattár: - 0008/1836 - a császár olajba festett arcképe, a Marosvásárhelyi Kaszinó részére.
Életrajzi adatok: /Torda, 1808 – Nagyszeben, 1880 /
Bp-en és 1879-ig Nagyszebenben működött, ez utóbbi helyen ifj. Neuhauzer Ferenc és Glatz
Tivadar mellett rajztanár is volt.
1843-ban – bár igen szegény anyagi körülmények miatt a bécsi tanulmányait is meg kellett
szakítania – a szervezés alatt álló Erdélyi Múzeum-nak Ferdinánd király, Széchenyi és Vö-
rösmarty festményeit ajánlotta föl.
Irodalom: - Műv. Lexikon. 1965. I. 27.
- Lyka Táblabíró 1981. 81. 92. 94. 120. 216. 395.
- Lyka Századvég 1982. 73.
- Lyka Romantika 1982. 62. – Glatz Tivadar mellett a legismertebb nagyszebeni rajztanár. Csaknem
holtáig /1881/ tanított, jó negyven éven át, közben képmásokat festegetett. Két ilyen műve
Széchenyi és Vörösmarty arcképe, 1860-ban került Kolozsvárott az Erdélyi Múzeumba.

Alba Bertalan
Adattár: - 0310/1872 – a bécsi kiállításon “Fürdő után” és “Vihar” című képei szerepelnek.
Életrajzi adatok:
Irodalom:

Albach Géza
/Bártfa, 1829 III. 31—Kolozsvár 1900. I. 24./ 1886 és 1892 között Kolozsvár polgármestere.
Sírja a Házsongárdi temetőben.
- 0762/1889 – tagja a kolozsvári képkiállítás előkészítő bizottságnak
- 0774/1890 – tagja a kolozsvári képkiállítás előkészítő bizottságnak.- húsvétkor nyíllik.
- 0897/1895 – tagja a Nemzeti Szalon kolozsvári képkiállítását előkészítő bizottságnak

Albach Gézáné
- 1194/1901 – nn: Amatőrök kiállítása Kolozsvárt. Arcképe - Békéssy munkája ki van állítva

Albisi László
kolozsvári színész.
- 0519/1881 – arcképét Gabányi Árpád rajzolta meg.

Albrech Nándor
/? – 1892/ aradi asztalosmester.
- 0843/1892 – nn: Munkácsy Mihály első mestere. / nála tanulta az asztalosmesterséget.

Alpár Ignácz
/ Bp. 1855. I. 17. – Zürich. 1928. IV. 27./ A magyar eklektikus építészet legjobb művelője.
- 0902/1895 – nn: Magyar Művészek Kolozsvárt. Jelen lesz a Nemzeti Szalon megnyitóján.
- 0903/1895 – u.a.
- 0906/1895 – köszöntöt mond a Nemzeti Szalon kolozsvári kiállításának megnyitóján

Andrássy Imréné
gróf
- 1186/1901 – arcképét Kőváry Endre festi

Antal János
erdélyi ref. püspök
- 0017/1840 – Simó Ferenc elkészítette arcképét, melyről kőrajz-másolat készült

Apáthy István
dr. /Pest, 1863. I. 4. – Szeged, 1922. IX. 27./ a kolozsvári egyetemen az Állattani és Össze-
hasonlító Bonctani Tanszék rendes tanára 1893 – 1919 között. 1920-ban a szegedi egyetemre
került. 1898-tól az MTA tagja. /Emlékkönyv K-E. 1997. 62-63 /
- 1211/1902 – tagja az ESZT által tervezett kiállítás szervező bizottságának.

Ápis Sámuel
- 0689/1885 – arcképét Kún Sámuel rajzolta meg

Arany László
/Nagyszalonta 1844. III. 25. – Bp. 1898. VIII. 1. / Arany János fia. Költő, műfordító, poli-
tikai író, az MTA tagja /1872/
- 0602/1883 - /II. 13./ - tegnap óta Kolozsváron tartózkodik

Asztalos Károly
kolozsvári rajztanár.
Adattár: - 0989/1898 – Propper halálával őt választják a Polgári Iskola rajztanárának.
- 1182/1901 – nn: Rajzkiállítás a Polgári Fiúiskolában. – Asztalos szervezte.
Életrajzi adatok:
Irodalom: