Alexy Károly Ede
Alpár Ignác
Andrejka József
Anghel Ferenc
Apáti Abt Sándor
Aradi Zsigmond
Augél Antal
Balázs János
Bálint András
Bálint Márton
Begas Reinhold
Benczúr Gyula
Bernse Joseph
Bertha Mihály
Bertha Kristóf
Betlen Gyula
Bezerédi Gyula
Carlo Nicolo
Curisatti (Gurizatti) Antonio
Czélkuti Züllich Rudolf
Cseh Ferenc
Csűrős Antal
Csűrős Mihály
Dankó József
Deák Ferenc
Deréky Anna
Donndorf
Dunaiszky László Gyula
Ebergényi Lőrinc
Egyed András
Engel József
Erős Albert
Fadrusz János
Farkas Lajos
Fazakas Mihály
Fejér Miklós
Ferenczy István
Finta Sándor
Fülöp György
Gabányi Árpád
Gárdos Aladár
Gáspár János
Gayrard, Raymond
Gerenday Antal
Gerenday Béla
Gerstenbrein Tamás
Győri Antal
Hanzi
Hargitai Nándor
Hartmann Antal
Hartmann István
Hartmann Jakab
Hartmann Mihály
Hartmann Sándor
Hegedűs Sándorné
Hesse Traugott
Hincz Fridericus
Hirschfeld Friederich
Hirschfeld Henrich
Hirschfeld József
Hofman v. Aspernburg, Edmund
Hoffmayer Simon
Holló Barnabás
Horti Pál
Horvay János
Horváth Géza
Hölzel Moritz
Huszár Adolf
Istók János
Izsó Miklós
Jablonszky Vince
Jankovits Gyula
Jobbágy Miklós (Túri)
Kacsúr József
Kagerbauer Antal
Kallós Ede
Kádár Márton
Kauffungen Richard
Keszler Adolf
Kiss György
Klieber Josef
Klősz József
Kocsárdi Mihály
Koncz Lajos
Kotró András
Kozma Erzsébet
Köllő Miklós
Körösi Endre
Kranner Josef Andreas
Kugler Pál Ferenc
Labontz István
Lantay Lajos
Ligeti Miklós
Linder Sándor
Lorencz Ferenc
Magnussen Haro
Majer Péter
Marek József
Margitay Tihamér
Margó Ede
Max Emánuel Josef
Márton Béla
Márton és György
Mátrai (Muderlak) Lajos György
Medesán Ferencz
Medesán József
Merész (Müller) Gyula
Michelangelo Buonarroti
Moretti
Nagy János
Nagy József
Nagy Károly
Nagy Samu
Nagy Sámuel
Nagy Testvérek
Némethi István
Opris Oszkár
Pákey (Pákei) Lajos
Pál Ferenc
Philipp István
Pittino Anselmo
Plasz (Placz) György
Pongrácz Sigfrid
Prázsmári István
Prokop, Philip Jacob
Radnai Béla
Raimann Johannes
Reimann Károly
Rendes Antal
Róna József
Sallak Zoltán
Schaffer Béla
Schindler Antal
Schindler Mihály id.
Schindler Mihály ifj.
Schmelczer Josef
Schnell Mihály
Schuller Antal
Schwanthaller Ludwig Michael
Sikó Miklós
Siklódy Lőrinc
Simon János
Sípos János (András?)
Sovánka István
Spáda János
Steinhaufer József
Stritzki Antal
Stoklass József
Stróbl Alajos
Strammer Ferenc
Strohoffer Béla
Szamosi Soós Vilmos
Szathmáry Papp Károly
Szász Gyula
Szász István
Szeszák Ferenc
Székely Károly
Székely Mihály
Szigeti Péter
Szlajuka Lipót
Telegdi Samu
Tessitori Hermino
Tessitori-Curisatti
Thaller (Thaler), Franz
Tilgner Viktor
Tímár András
Timár Mihály de Dés
Tóth András
Tóth István
Trampist Keresztély
Tunner Kornél
Vastagh György ifj.
Vay Miklós
Verő László
Vigám János
Vizkeleti Béla
Weischelbraun (Weixelbraun) József
Weiszlovics Lajos
Wurschbauer Karl
Zala György
Zwörner Sándor